Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

leylee
5391 553c
No jak...?
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
leylee
5444 ad02 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom
leylee
8692 5bcb 500
Reposted fromonionrings onionrings viasssss sssss
leylee

Granicą każdego bólu jest następny, jeszcze większy.

— Emil Cioran, "Święci i łzy"
Reposted fromfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura viaetta etta
leylee
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaemtezmazupe emtezmazupe
leylee
leylee
Reposted frombluuu bluuu

August 02 2017

leylee
0818 ebd8
Reposted fromscorpix scorpix viaoutofmyhead outofmyhead
2399 a370
Reposted fromamatore amatore viaserplesniowy serplesniowy
5300 64f7 500
leylee
- Wiecie, próbuję zamieszać mu w głowie, ale nic mi z tego nie wchodzi.
- To może spróbuj mieszać w drugą stronę.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaserplesniowy serplesniowy
leylee
3955 3204
Reposted fromlittlefool littlefool viaserplesniowy serplesniowy
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit viaserplesniowy serplesniowy
leylee
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
leylee
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viaserplesniowy serplesniowy
leylee
5642 cea0
Reposted fromunr-eal unr-eal vialubiedzis lubiedzis
leylee
leylee
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaserplesniowy serplesniowy
6604 96a3 500
leylee
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viaserplesniowy serplesniowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl